Hockey (NHL)

NHL (2)
Moneyline
(MATCH)
Moneyline
(PERIOD)
Moneyline
(PERIOD)
Moneyline
(PERIOD)
Puck Line
(MATCH)
Puck Line
(PERIOD)
Puck Line
(PERIOD)
Puck Line
(PERIOD)
Total
(MATCH)
Total
(PERIOD)
Total
(PERIOD)
Total
(PERIOD)
09/24/20 12:00 AM UTC
09/24/20
12:00 AM
UTC
Tampa Bay Lightning-155-155-155-155-1.5 (+165)-0.5 (+125)-0.5 (+125)-0.5 (+125)O 5.0 (-130)O 1.5 (-130)O 1.5 (-130)O 1.5 (-130)
Dallas Stars+135+120+120+1201.5 (-190)0.5 (-165)0.5 (-165)0.5 (-165)U 5.0 (+110)U 1.5 (+100)U 1.5 (+100)U 1.5 (+100)
09/24/20 12:00 AM UTC
09/24/20
12:00 AM
UTC
Dallas Stars+165
Tampa Bay Lightning-190